top of page

Golden Era of

Influencer Marketing

The rise of social media has given marketing power to hundreds of thousands social media influencers.

How do you fit in this new era?

Let us help you.  

Chúng tôi sẽ trở thành người quản lý chuyên nghiệp của bạn.

​Making your own products
​Appearances in global branded channels
​Connecting commercials in Korea and worldwide
​Studio production
​Support for becoming worldwide influencers
​Collaboration with global KOLS
Guest star on our own channels
Connect with brands oversea
Produce and collab with our studio
Proposal for Creators (PDF)
Apply now

Benefits when signed with Monstaz

We'll connect you with the company from oversea!

MONSTAZ will get the advertisement for you from the company through all around asia.

We'll give you the stage to be famous!

We have the Media. You can be our model in our channels.

Youtube Channels with more than 1.5M Korean subscribers, Company brand Channels

1
2
2

We'll help you to make your contents in our studio!

We have our own studio and equipments.

Plus, we can consult you to make your contents better.

Chúng tôi đang kết nối và làm việc với nhiều loại hình kinh doanh ở nước ngoài, vì vậy, Monstaz sẽ đem đếm hợp đồng quảng cáo cho bạn từ những công ty trên khắp Châu Á.

WHAT WE OFFER

Chúng tôi sở hữu 05 kênh Youtube với hơn 1.5 triệu người Hàn Quốc theo dõi, bạn có thể trở thành người mẫu hoặc diễn viên của Monstaz.

Bên cạnh đó, bạn sẽ có nhiều cơ hội để nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà kể cả quốc tế, đặc biệt là ở Hàn Quốc.

Với phòng thu có diện tích rộng rãi và các trang thiết bị hiện đại, nội dung video của bạn sẽ được ghi lại và chỉnh sửa một cách chuyên nghiệp nhất.

Hơn nữa, chúng tôi có thể đóng góp ý kiến sáng tạo để nội dung video của bạn trở nên hoàn chỉnh hơn.

See our proposal

for creators

By creatives,

for creatives

bottom of page