top of page

Golden Era of

Influencer Marketing

The rise of social media has given marketing power to hundreds of thousands social media influencers.

How does your company fit in this new era?

Let us help you.  

Tạo nên khách hàng bằng những chiến lược phong phú

We work with selected influencers (KOLs) to best bring your products to the local market.

Influencer Marketing

New Media Marketing

New Era, New Marketing

Marketing Solution through Multi-platform Content

Local Advertisement

We help bring your product to local customers through established media and news outlets.

Studio Production

We offer in-house video production and photoshoot for product advertisement.

Tiếp thị từ người nổi tiếng

Chúng tôi làm việc với những người nổi tiếng đã được chọn lọc để mang sản phẩm của bạn đến thị trường địa phương một cách hiệu quả nhất.

Tạo dựng kênh thương hiệu

Thành lập kênh truyền thông, sản xuất nội dung cho thương hiệu riêng.

Local Advertisement

We help bring your product to local customers through established media and news outlets.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ sản xuất video và chụp ảnh quảng cáo sản phẩm.

Studio Production

bottom of page